Kelayakan

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta sekurang-kurangnya Sijil Kekompetenan Kategori A0 (Sistem Voltan Rendah) yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

 

Gaji permulaan di Gred J19 ditetapkan mengikut Kategori Sijil Kekompetenan:
▪ A0 / A1 : RM1,435.12
▪ A4-2 / A4-1 / A4 : RM1,493.24
▪ B0-2 / BO-1 / B0 / B1 / B4 : RM1,551.36