Kelayakan

 1. Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
  (Gaji permulaan ialah pada Gred N29: RM1,493.00); atau

   

 2. Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
  (Gaji permulaan ialah pada Gred N29: RM1,493.00); atau

   

 3. Sijil Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia semua jurusan atau aliran.
  (Gaji permulaan ialah pada Gred N29: RM1,493.00)
  (selaras dengan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2016)

   

 4. Diploma dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  (Gaji permulaan ialah pada Gred N29: RM1,770.95)