Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk berkhidmat di Lembaga Minyak Sawit Malaysia bagi jawatan bertaraf Tetap / Kontrak seperti berikut :

Klik pada Nama Jawatan di bawah untuk melihat syarat-syarat kelayakan dan pengalaman yang diperlukan.

BIL
JAWATAN
GRED
GAJI
MINIMUM (RM)
MAKSIMUM (RM)
1.
 PEGAWAI PENYELIDIK
Q41 - Q53
2,315.00
13,248.00
2.
 AKAUNTAN
WA41 - WA53
2,820.00
13,180.00
3.
 PEGAWAI TADBIR
N41
2,080.00
9,546.00
4.
 PENOLONG JURUTERA
JA29
1,549.00
5,701.00
5.
 PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK
Q29
1,496.00
5,676.00
6.
 PENOLONG PEGAWAI TADBIR
N29
1,493.00
5,672.00
7.
 PEMBANTU PENYELIDIK
Q19
1,355.00
4,007.00
8.
 PEMBANTU TADBIR (P/O)
N19
1,352.00
4,003.00
9.
 PEMBANTU AKAUNTAN
WA19
1,353.00
4,005.00
10.
 JURUTEKNIK KOMPUTER
FT19
1,377.00
4,052.00
11.
 PEMBANTU AWAM
H11
1,218.00
2,939.00
12.
 PEMBANTU OPERASI
N11
1,216.00
2,983.00


Penetapan gaji permulaan : Berasaskan kelayakan, pengalaman dan kemahiran calon
Elaun : Seperti berikut :
ELAUN (RM)
GRED
Q53/ WA53
Q51/ WA51
Q47/ WA47
Q43
Q41/ N41/ WA41/
JA29/ Q29/
N29
WA19/ N19/
FT19/ Q19
H11/ N11
 Imbuhan Tetap Keraian
800.00
600.00
550.00
400.00
-
-
-
-
 Imbuhan Tetap Perumahan
900.00
700.00
700.00
400.00
300.00
300.00
300.00
300.00
 Imbuhan Tetap Khidmat Awam
-
-
-
-
300.00
160.00
115.00
95.00
 Bantuan Sara Hidup (COLA) : RM150 – RM350 (Tertakluk kepada penempatan)

 Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (BIPK) sebanyak 5% daripada gaji pokok bagi jawatan Pegawai Penyelidik.


Klik di sini untuk melihat penemapatan bagi jawatan yang ditawarkan.

Calon lantikan terus hendaklah berumur tidak kurang dari 18 tahun hingga had umur pelantikan pada tarikh tutup iklan jawatan adalah seperti berikut;

i) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau

ii) berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau

iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.

Jawatan 1 hingga 10

Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Jawatan 11 hingga 12

Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Pentaksiran Tingkatan Tiga / Penilaian Menengah Rendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

i) Permohonan hendaklah dikemukakan dengan menggunakan borang secara online sahaja.

ii) Pemohon TIDAK PERLU MENGHANTAR salinan sijil sehingga dihubungi oleh pihak sekretariat.

iii) Pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas TIGA (3) bulan dari tarikh iklan ditutup hendaklah menganggap permohonannya tidak berjaya.

iv) Hanya pemohon yang MENGISI permohonan secara atas talian seperti di para (i) dan melepasi saringan akan dipanggil temuduga.

v) Sebarang permasalahan / pertanyaan, sila emailkan kepada onlinejob@mpob.gov.my disertakan Nama Penuh dan No. Kad Pengenalan anda.

Tarikh tutup iklan jawatan pada 31 Julai 2023, Jam 5:30 Petang.